EEN ONDERZOEK NAAR DE BINDING VAN JONGEREN AAN DE KERK, DE BETEKENIS EN RELEVANTIE VAN DE KERK IN HET LEVEN VAN JONGEREN EN DE ROL VAN DE PEERGROEP HIERBIJ.

Binding
aan de
kerk

Over het onderzoek

In 2018 is het eerste onderzoek van dit project afgerond. Dit onderzoek is tevens uitgevoerd door de beide jeugdbonden, CGJO en LCJ. Het onderzoek geeft antwoord op tweetal onderzoeksvragen: ‘Hoe bereiken we alle jongeren in de gemeente? En hoe kunnen kerken daarvoor worden toegerust?’

De conclusie van dit onderzoek was dat het kerkelijke gemeenten lang niet altijd lukt om alle jongeren te bereiken. Een van de aanbevelingen uit het rapport voor verder onderzoek, was de wens om jongeren zélf te spreken en de behoefte aan een wetenschappelijke (theologische) literatuurstudie. Met deze aanbeveling zijn de beide jeugdbonden aan de slag gegaan. Van 2019-2021 zijn er 21 jongeren geïnterviewd en hebben er drie groepsinterviews plaatsgevonden. In samenwerking met de TUA (bachelorstudent) is er ook een literatuurstudie aan toegevoegd. De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Waarom is het voor jongeren relevant om zich te binden aan de kerk?’ In het onderzoek wordt achtereenvolgens over de jongeren, binding, kerk en ouders gesproken. Na een analyse van de interviews, worden de bevindingen van de literatuurstudie en interviews gecombineerd en is er een antwoord gegeven op de hoofdvraag. Op deze site vindt u een samenvatting van dit onderzoek aan de hand van vijf korte filmpjes. Deze filmpjes zijn onderdeel van een handreiking, die u op een (kerkenraads)avond kunt behandelen.

Aanbod

Het aanbod bestaat uit de brochure van het onderzoek (digitaal of hardcopy), deel 1 van het onderzoek en een handreiking voor kerkenraden.

Brochure (hardcopy)

Bestel

Brochure (digitaal)

Download

Onderzoek deel 1

Download

Handreiking kerkenraden

Download

Cursusvideo's

 • Introductie
  Binding aan de kerk
 • Sociale binding
  Gevoel van verbondenheid
 • Instrumentele binding
  Taak of verantwoordelijkheid
 • Ideëele binding
  Geloven in de kerk
 • Afsluiting
  Samenvatting onderzoek

Achtergrondartikelen

Deze artikelen zijn bedoeld als extra achtergrondinformatie bij het thema van dit onderzoek.

Lezing door L. Snoek

Deze lezing is gehouden op het symposium 'Doeners in de kerk'.

Rapport GH

Waarom verlaten jongeren de kerk? Daar heeft de Zwolse Gereformeerde Hogeschool onderzoek naar gedaan.

De hunkerende generatie

Dijk, van E. J., De hunkerende generatie: de leefwereld van jongeren (Apeldoorn: Banier, 2011).

Adieu, verbinding verbroken.

Beknopte studie naar sociale aspecten rondom kerkverlating.

Lees nog meer artikelen

Op Goed in vorm, toerustingsplatform voor leidinggevenden, ambtsdragers en catecheten vindt u nog meer artikelen.